skip to Main Content

Arvsfondsprojektet

Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

Vi som Riksförbund har i detta projekt en ambition att höja kunskaps nivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom med främsta fokus på assistans och boenden runt om i landet. Vi vill också engagera och motivera dagligverksamhet och i viss mån rehab för personer med HS. För att nå målgruppen och säkerställa att materialet är väl anpassat har vi valt ett nära samarbete med ett antal aktörer inom assistans, boenden och dagligverksamhet samt profession i Huntington team.

Följ vårt projekt på denna sidan

27 mars, Möte med referensgruppen i Göteborg

Uppstartsmöte på Dockyard konferens med hela referensgruppen dagen innan Nationella mötet. Här kommer vi att gå igenom innebörden av projektet och möjligheten till delaktighet för…

Läs mer

22 januari, Uppstartsmöte med projektgruppen i det nya Arvsfondsprojektet.

Deltagare: Carina Hvalstedt, Katarina Holmstedt, Camilla Tholén,  Annette Carlsson Susanne Zell via telefon, Per Malmborg via telefon Vi har haft vårt första möte i projektgruppen. Vid detta möte…

Läs mer

November 2018, Goda nyheter! Nytt Arvsfondsprojekt beviljat för RHS 2019-2021

”Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom” Vi som Riksförbund har i ännu en gång lyckats få ett viktigt projekt finansierat av Arvsfonden. Projektet startar i januari…

Läs mer
Back To Top