skip to Main Content

Arvsfondsprojektet

Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

Vi som Riksförbund har i detta projekt en ambition att höja kunskaps nivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom med främsta fokus på assistans och boenden runt om i landet. Vi vill också engagera och motivera dagligverksamhet och i viss mån rehab för personer med HS. För att nå målgruppen och säkerställa att materialet är väl anpassat har vi valt ett nära samarbete med ett antal aktörer inom assistans, boenden och dagligverksamhet samt profession i Huntington team.

Följ vårt projekt på denna sidan

6 september 2019, Planering av Anhörigkonferens på Dahlheimers hus 3 mars 2020

Att sätta fokus på anhöriga och deras situation är både angeläget och viktigt. i fredags möttes Birgitta Olofsson Nationellt Kompetenscentrum Anhöriga (Nka), Carina Hvalstedt projektledare…

Läs mer

30 augusti 2019, RHS besökte Palliativt centrum på Högsbo Sjukhus, Göteborg

Vi fick möjligheten att komma till Palliativt centrum på Högsbo Sjukhus och träffa Linné Carling (Sjuksköterska) , Inger Benkel (Kurator) och Joakim Öhlén (Omvårdnads professor).…

Läs mer

28 augusti 2019, RHS besökte Attendo Flygarhöjden i Skarpnäck

Flygarhöjden är ett boende i centrala Skarpnäck som har 9 platser för personer med Huntington sjukdom. För tillfället bor där 7 personer med sjukdomen så…

Läs mer

27 augusti, RHS och Huntington teamet från Karolinska besökte Stora Sköndal, Stockholm

Vi fick information om verksamheten på Stora Sköndal i syfte att lära oss mer om hur de jobbar. Stora Sköndal är en neurologisk rehabiliteringsklinik som…

Läs mer

28 maj, Huntingtonteamet i Lund bjöd in till informationskväll

Huntingtonteamet i Lund hade en informationskväll där RHS var inbjudna för att informera om sin verksamhet och även i pausen ha vår monter på plats…

Läs mer

10 juni, RHS besökte Sätra profilboende på Skärholmen, Stockholm

Carina och Katarina var på studiebesök på Sätra profilboende. Boendet har 19 platser på två avdelningar för personer med Huntingtons sjukdom. Vi hade möjlighet att…

Läs mer

12 juni, Möte på Prestheia Omsorgssenter i Kristiansand, Norge

I Norge finns ett yrkesnätverk kring Huntingtons sjukdom. Det består av fem norska resurscentra med Helsedirektoratet som huvudman, dessa centra är statliga. Nätverket bjöd in…

Läs mer

16 maj, Möte med HS teamet i Stockholm

I syfte att samverka och presentera Arvsfondsprojektet träffade vi delar av Stockholms Huntington team på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. RHS hade en kortare presentation av projektet…

Läs mer

3 maj, Besök på boende, Grännäs Strand i Valdemarsvik

Som ett led i vår kartläggning av boenden för personer med Huntingtons sjukdom besökte vi nu Grännäs Strand. Där tar man emot personer med demensdiagnoser…

Läs mer

4 april, Projektledarmöte i Arvsfondens regi i Stockholm

Vi som projektledare för Arvsfondsprojekt var inbjudna till en introduktionsdag i Stockholm. Vi fick information om hur vi skall dokumentera våra erfarenheter i vårt projekt…

Läs mer

27 mars, Referensgruppsmöte på Dockyard hotels i Göteborg

Dagen innan Nationella mötet höll vi ett referensgruppsmöte i vårt Arvsfondsprojekt. En hel gäng entusiastiska och engagerade personer anlände för att ägna dagen åt projektet.…

Läs mer

15 mars, Filminspelning i studio

RHS har filminspelning med Complete Media och Anne, Lotta, Gunnel och Carina. En film skall produceras kring att växa upp med en pappa som har…

Läs mer

14 mars, Besök på Nattsländan, Nytida i Bunkeflostand

Vi var och besökte ett särskilt boende för Huntingtons sjukdom, Nattsländan/Vardaga i Bunkeflostrand. Där fick vi information av verksamhetschef Emica Silow. Vi blev visade runt…

Läs mer

7 mars, Projektgruppsmöte II

Nu var det dags för vårt andra möte med projektgruppen. Alla har arbetat på bra sedan förra mötet och vi kunde bocka av en lång…

Läs mer

4 mars, Möte med arbetsgrupp kring omvårdnadsvägledning vid kognitiva nedsättningar.

Idag har vi träffats för att gå igenom det utbildningsmaterial vi håller på att ta fram för boenden, assistansbolag eller annan vårdgivare. Vi har tittat…

Läs mer

27 februari, Besök på Huntington boendet Furuviken i Markaryd

Igår var Katarina och Carina från projektgruppen på besök på Furuviken i Markaryd, de blev väl omhändertagna av Anneli, Malin och Beata. De delade ut…

Läs mer

27 mars, Möte med referensgruppen i Göteborg

Uppstartsmöte på Dockyard konferens med hela referensgruppen dagen innan Nationella mötet. Här kommer vi att gå igenom innebörden av projektet och möjligheten till delaktighet för…

Läs mer

22 januari, Uppstartsmöte med projektgruppen i det nya Arvsfondsprojektet.

Deltagare: Carina Hvalstedt, Katarina Holmstedt, Camilla Tholén,  Annette Carlsson Susanne Zell via telefon, Per Malmborg via telefon Vi har haft vårt första möte i projektgruppen. Vid detta möte…

Läs mer

November 2018, Goda nyheter! Nytt Arvsfondsprojekt beviljat för RHS 2019-2021

”Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom” Vi som Riksförbund har i ännu en gång lyckats få ett viktigt projekt finansierat av Arvsfonden. Projektet startar i januari…

Läs mer
Back To Top