Bli medlem

Bli medlem

Enskild medlem: 250 SEK
Familjemedlemskap: 250 SEK + 50 SEK per/person boende på samma adress.

Betala via bg: 607-2177 Uppge: Namn, adress, e-mail och typ av medlemskap.

Betala via Swish: 1230231514 Uppge: Namn, adress, e-mail och typ av medlemskap.

Ge ditt stöd!

Utan mellanhänder arbetar vi för att förbättra stödet till personer med Huntingtons sjukdom, deras familjer och anhöriga samt för övriga som är berörda av eller arbetar kring denna sjukdom.

Frivillig gåva:

Betala via Bg: 607-2177 Uppge: Namn, adress, e-mail samt ändamål tex: gåva, gåva vid begravning eller liknande.

Betala via Swish: 1230231514 Uppge: Namn, adress, e-mail samt ändamål tex: gåva, gåva vid begravning eller liknande.