skip to Main Content

Arvsfondsprojekt 2019

Rapport från: Anhörigriksdagen i Varberg 2019

  • 17 december, 2019

Arvsfondsprojektet ställde ut på årets Anhörigriksdag i Varberg. Vi fick ta del av fantastiska föreläsningar och det var stort intresse kring vår utställningsmonter. Vi delade ut ett hundratal broschyrer och knöt kontakt med ett flertal anhörigstödjare ute i landet. _____________________________________________________________________________…

Läs mer

7 oktober, Projektgruppsmöte III

  • 29 oktober, 2019

Nu var det dags för vårt tredje möte med projektgruppen. Alla har arbetat på bra sedan förra mötet och vi kunde bocka av en lång rad saker som vi är igång med. Sedan är det mycket jobb med manuset för…

Läs mer
Back To Top