skip to Main Content

Ge ditt stöd

Bli medlem

Enskild medlem: 250 SEK
Familjemedlemskap: 250 SEK + 50 SEK per/person boende på samma adress.

Betala via bg: 607-2177 Uppge: Namn, adress, e-mail och typ av medlemskap.

Betala via Swish: 1230231514 Uppge: Namn, adress, e-mail och typ av medlemskap

Ge en minnesgåva

Hedra minnet av en närstående genom att skänka en minnesgåva. Med ditt bidrag stödjer du samtidigt RHS arbete för att förstärka vården och omsorgen runt familjer med Huntingtons sjukdom, vår ungdomsverksamhet samt bidrar till forskningen runt Huntingtons Sjukdom.

Betala via bg: 607-2177 Uppge: ”Minnesgåva”, namn, adress och e-mail.

Betala via Swish: 1230231514 Uppge: ”Minnesgåva”, namn.  När man swishar finns det en begränsning i antal tecken. Det är därför VIKTIGT att man skickar in formuläret också.

Vill du att tackkort skickas till begravningen/familjen vänligen fyll i nedan formulär.

Formulär för tackkort

Ett tackbrev kommer därefter att skickas till givaren samt ett minneskort kommer att skickas till begravningsbyrån alt. familjen om begravningsbyrå ej är inkopplad.

Ge ditt stöd!

Utan mellanhänder arbetar vi för att förbättra stödet till personer med Huntingtons sjukdom, deras familjer och anhöriga samt för övriga som är berörda av eller arbetar kring denna sjukdom.

Frivillig gåva:

Betala via Bg: 607-2177 Uppge: Namn, adress, e-mail samt ändamål tex: gåva, gåva vid begravning eller liknande.

Betala via Swish: 1230231514 Uppge: Namn, adress, e-mail samt ändamål tex: gåva, gåva vid begravning eller liknande.

Back To Top