skip to Main Content

Hur kan RHS hjälpa dig?

Stödgrupp och Rådgivning

 

Stödgrupp

På några orter i landet finns stödgrupper som vänder sig till Dig, som är anhörig/närstående till en person med Huntingtons sjukdom. Syftet med dessa är att alla ska få möjligheten att dela erfarenheter med varandra.Vid några tillfällen bjuder vi in en gäst/föreläsare, som talar om ett angeläget ämne.
Det ges möjlighet för deltagarna att komma med förslag på ämnen de tycker skall tas upp. För närvarande finns det stödgrupper i Jämtland/Östersund, Dalarna/Ludvika, Uppsala och Västra Götaland/Göteborg.

Vill du vara med och skapa en stödgrupp i din region är du välkommen att kontakta
Susanne Zell ( info@huntington.se ).

 

Rådgivning

Genom finansiering från Göteborgs stad har vi möjlighet att med hjälp av kurator Gunnel Fredlund ge råd, stöd och information om Huntingtons sjukdom. Hon kan ge information om vilka rättigheter du har, om olika stödinsatser och om hur du ansöker. Du som har Huntingtons sjukdom, är anhörig eller personal är välkommen att höra av dig. Kontakt sker via e-post ( gunnel.fredlund@huntington.se ) eller telefon (0702-113441).

Lördagar 10:00-12:00, Samtalsgrupp på Dalheimers hus, Göteborg

Lördagar 10:00-12:00, Samtalsgrupp På Dalheimers Hus, Göteborg

För dig som är anhörig till någon, som har eller riskerar att få Huntingtons sjukdom, och själv inte har någon risk, finns möjlighet att delta i en samtalsgrupp som brukar träffas 6 gånger per år, tre gånger på hösten och tre på våren. Vi ses på lördagsförmiddagar mellan kl 10:00-12:00 på Dalheimers Hus, Slottsskogsgatan 12, Göteborg. Om du är intresserad av att delta och få mer information, är du välkommen att kontakta socionom Gunnel Fredlund, Riksförbundet Huntingtons sjukdom. Tel 0702 113441 eller gunnel.fredlund@huntington.se

Back To Top