skip to Main Content

Hur kan RHS hjälpa dig?

bg_09
Stödgrupp och Rådgivning

 

Stödgrupp

På några orter i landet finns stödgrupper som vänder sig till Dig, som är anhörig/närstående till en person med Huntingtons sjukdom.

Syftet med dessa är att alla ska få möjligheten att dela erfarenheter med varandra.

Vid några tillfällen bjuder vi in en gäst/föreläsare, som talar om ett angeläget ämne.
Det ges möjlighet för deltagarna att komma med förslag på ämnen de tycker skall tas upp.

För närvarande finns det stödgrupper i Jämtland/Östersund, Dalarna/Ludvika, Uppsala och Västra Götaland/Göteborg.

Vill du vara med och skapa en stödgrupp i din region är du välkommen att kontakta
Susanne Zell ( info@huntington.se ).

 

Rådgivning

Genom finansiering från Göteborgs stad har vi möjlighet att med hjälp av kurator Gunnel Fredlund ge råd, stöd och information om Huntingtons sjukdom.
Hon kan ge information om vilka rättigheter du har, om olika stödinsatser och om hur du ansöker.

Du som har Huntingtons sjukdom, är anhörig eller personal är välkommen att höra av dig. Kontakt sker via e-post ( gunnel.fredlund@huntington.se ) eller telefon (0702-113441).

Vår ambition är att kunna erbjuda denna tjänst även i övriga landet.

Back To Top