skip to Main Content

Västernorrland

Välkommen till vår stödgrupp i Västernorrland.

På denna sidan lägger vi upp information, inbjudningar till träffar etc.

Hör gärna av dig till oss om du har frågor.

vasternorrland@huntington.se

26 mars 2020, 08.30-16.15, Nationellt möte kring Huntingtons sjukdom på Dalheimers hus, Göteborg

Vi riktar oss till er som arbetar inom assistans, på boenden samt alla ni som i er profession möter drabbade familjer med Huntingtons sjukdom. Ni…

Läs mer

Stödgruppsmöte och besök på två boenden där personer med Huntingtons sjukdom bodde.

Arvsfondsprojektet besökte två boenden i Sundsvalls trakten där sammanlagt fem personer med sjukdomen bodde. Det var ett kommunalt och ett privat boende. Vi hade möjligheten…

Läs mer

21 november Stödgruppsmöte & 22 november 2019, Utbildningsdag om Huntingtons sjukdom i Sundsvall

Utbildningsdag, se nedan inbjudan stödgruppsmöte. Vi vänder oss till Dig som är vårdpersonal och familjer berörda av Huntingtons sjukdom. I samarbete med Neuroteamet vid Sundsvalls…

Läs mer

Ta del av RHS informationsmaterial

Läs, ladda ner, skriv ut eller beställ hem broschyrer! Gå till Hjälp & stöd/Informationsmaterial

Läs mer

21 november 2019, Stödgruppsmöte i Sundsvall

Vi vänder oss till alla er berörda familjer med Huntingtons sjukdom, anhöriga, anlagsbärare och unga vuxna över 18 år. Syftet med mötet är att träffa…

Läs mer
Back To Top