Nationellt möte

RHS årliga Nationella möte riktar sig till dig som har sjukdomen, är bärare av anlaget, till dig som är närstående och till dig som i din profession möter personer med Huntingtons sjukdom. Det är ett bra tillfälle att möta andra som är i en liknande situation, för att få en uppdatering om ny forskning eller ta del av annan aktuell information. Alla föredrag från våra nationella möten dokumenteras och finns här på vår hemsida.