skip to Main Content

26 mars 2020, 09:00-16:30, Nationellt möte kring Huntingtons sjukdom på Dalheimers hus, Göteborg

26 Mars 2020, 09:00-16:30, Nationellt Möte Kring Huntingtons Sjukdom På Dalheimers Hus, Göteborg

Riktar sig till alla som i er profession möter personer med Huntingtons sjukdom, ni som själva är bärare av anlaget eller har sjukdomen och alla anhöriga. Detta är ett tillfälle att möta andra som är i en liknande situation. Vi kommer att ta upp ämnen såsom:

Forskning

Sjukdomens konsekvenser för den sjuke och familjen.

Anhörigstöd

Arvsfondsprojektet

Inbjudan och mer detaljerat program kommer i början av 2020.

 

Mvh

Styrelsen

RHS

 

 

 

Back To Top