skip to Main Content

Grundutbildning om Huntingtons sjukdom

bg_grundutbildn

I denna utbildning finns information till dig som är anlagsbärare, närstående eller vårdgivare. Utbildningen ger en övergripande bild av sjukdomen, ärftligheten och sjukdomsförloppet.

Utbildningen är framtagen av RHS, Riksförbundet Huntingtons sjukdom. Vi är mycket tacksamma för det nära samarbete vi har haft kring utbildningen med landets mest kunniga läkare, vårdpersonal, vårdboenden och assistansbolag som är specialiserade på Huntington sjukdom.

En fördjupad utbildning om Omvårdnad vid Huntingtons sjukdom kommer att komma under hösten 2017.

Vänligen,
Riksförbundet Huntingtons sjukdom

Back To Top