skip to Main Content

Vårdlogistiken

Vardlogistiken

En person som får diagnosen Huntingtons sjukdom kommer att behöva information, vägledning, stöd och hjälp av olika vård- och omsorgspersonal i olika skeden av sjukdomen. Den långsiktiga målsättningen är att tillsammans med den som är sjuk sätta in aktuella stödåtgärder för att skapa bästa möjliga livskvalitet. Här är en överblick över de instanser som en person med sjukdomen kommer att möta vid bästa möjliga vård. Det kan vara bra att ni som vårdpersonal och anhörig känner till detta för att kunna hjälpa personen till rätt vård.

Back To Top