skip to Main Content

3 mars, Fullspäckad anhörigdag på Dalheimers hus

Tisdagen den 3 mars samlades drygt hundra personer i Dalheimers hus i Göteborg för att under en heldag ta del av föreläsningar och intervjuer. Under dagen talades det bland annat om anhörigas situation ur ett forskningsperspektiv, palliativ vård, anhörigas behov av stöd och om Projekt Vuxensyskon.

Artikel om dagen på NKA:s hemsida

Filmer från dagen

 

 

 

 

Back To Top