skip to Main Content

Stödgruppsmöte och besök på två boenden där personer med Huntingtons sjukdom bodde.

Arvsfondsprojektet besökte två boenden i Sundsvalls trakten där sammanlagt fem personer med sjukdomen bodde. Det var ett kommunalt och ett privat boende. Vi hade möjligheten att se på lägenheternas utformning och samtala med några av de boende.Vi fick höra om de olika verksamheterna och gavs också möjlighet att berätta om och förevisa vår hemsida och var man hittar information kring sjukdomen. På kvällen hade vi ett stödgruppsmöte på Anhörigcentrum där sjukgymnast och arbetsterapeut vid neuroteamet vid Sundsvalls sjukhus var med. Även anhörigkonsulent Lilli-Ann Forsberg var med både i planeringsarbetet och under kvällen.

Stort tack för att vi fick komma!

Titta gärna på filmen från Socialstyrelsens Utbildningsdagen i Sundsvall som hölls på fredagen.

/RHS

Back To Top