skip to Main Content

Ge ditt stöd

Bli medlem

Enskild medlem: 250 SEK
Familjemedlemskap: 250 SEK + 50 SEK per/person boende på samma adress.

Betala via bg: 607-2177 Uppge: Namn, adress, e-mail och typ av medlemskap
Betala via Swish: 1230231514 Uppge: Namn, adress, e-mail och typ av medlemskap

Ge en minnesgåva

Hedra minnet av en avliden genom att skänka en minnesgåva. Med ditt bidrag stödjer du samtidigt RHS arbete för att förstärka vården och omsorgen runt familjer med Huntingtons sjukdom, vår ungdomsverksamhet samt bidrar till forskningen runt Huntingtons Sjukdom.

Betala via bg: 607-2177 Uppge: ”Minnesgåva”, namn på den avlidne, din adress och e-mail. För att informationen skall bli komplett är det viktigt att man skickar in formuläret nedan också.

Betala via Swish: 1230231514 Uppge: ”Minnesgåva”, namn på den avlidne, din adress och E-mail. För att informationen skall bli komplett är det viktigt att man skickar in formuläret nedan också.

Formulär för tackkort

Ett tackbrev kommer därefter att skickas till givaren samt ett minneskort kommer att skickas till begravningsbyrån alt. familjen om begravningsbyrå ej är inkopplad.

Ge ditt stöd!

Utan mellanhänder arbetar vi för att förbättra stödet till personer med Huntingtons sjukdom, deras familjer och anhöriga samt för övriga som är berörda av eller arbetar kring denna sjukdom.

Frivillig gåva:

Vill du bli månadsgivare? Fyll då i detta autogiromedgivande och skicka in det till adressen som står längst ned på blanketten.

Vill du ge en engångsgåva?
Betala via Bankgiro 607-2177 och skriv ”Gåva” som meddelande
Betala via Swish 1230231514 och uppge Namn, adress eller E-mail och skriv ”Gåva”

Back To Top