skip to Main Content

Kort om Huntingtons sjukdom

I denna utbildning finns information till dig som är anlagsbärare, närstående eller vårdgivare. Utbildningen ger en övergripande bild av sjukdomen, ärftligheten och sjukdomsförloppet.

Utbildningen är framtagen av RHS, Riksförbundet Huntingtons sjukdom. Vi är mycket tacksamma för det nära samarbete vi har haft kring utbildningen med landets mest kunniga läkare, vårdpersonal, vårdboenden och assistansbolag som är specialiserade på Huntington sjukdom.

Vänligen,
Riksförbundet Huntingtons sjukdom

Back To Top