skip to Main Content

Fysisk aktivitet

Välkommen till vår utbildning om fysisk aktivitet vid Huntingtons sjukdom.

Utbildningen belyser vikten av fysisk aktivitet i sen fas av Huntingtons sjukdom. Vi är mycket tacksamma för det nära samarbete vi har haft kring utbildningen med landets mest kunniga läkare, vårdpersonal, vårdboenden och assistansbolag som är specialiserade på Huntingtons sjukdom.

Kursens längd är ca 30 min, inklusive alla de filmer som ingår i kursen.

Tips
När du har startat kursen kan du alltid lämna och återgå till där du slutade genom att välja ”börja där du slutade förra gången”.

Lycka till!

RHS, Riksförbundet Huntingtons sjukdom

Back To Top