skip to Main Content

Mun- och tandvård

Välkommen till vår utbildning om mun- och tandvård vid Huntingtons sjukdom.

Vi är mycket tacksamma för det nära samarbete vi har haft med Mun-H-Center* och Orofacial medicin på Odontologiska kliniken i Göteborg med specialkunskap om Huntingtons sjukdom. Era värdefulla kunskaper och synpunkter har varit viktiga för oss i arbetet med denna fördjupningsmodul som handlar om mun- och tandvård.

Kursens längd är ca 40 min.

Tips

När du har startat kursen kan du alltid lämna och återgå till där du slutade genom att välja ”börja där du slutade förra gången”.

Lycka till!

RHS, Riksförbundet Huntingtons sjukdom

Mun-H Center *Nationellt orofacialt kunskapscenter för sällsynta hälsotillstånd

STARTA WEBBUTBILDNINGEN

  • Läs om tandvårdsstödet och hur man ansöker – Gå in på 1177.se i din region
  • Läs mer om tandvård och tandvårdsstödet på Försäkringskassans hemsida
  • Du kan också läsa mer om mun och tandvård här på RHS hemsida: Åtgärdsområde/Mun- och tandvård
  • Läs mer om hjälpmedel under: Hjälp- och stöd
Back To Top