skip to Main Content

Våra utbildningar

Nu har du chansen att skaffa dig fördjupad kunskap kring Huntingtons sjukdom.

Här hittar du våra olika utbildningar med lite olika inrikting:

  1. Webbutbildning om Huntingtons sjukdom (NY sedan 2020)
  2. Vägledning av arbetsgrupp
  3. Kort om Huntingtons sjukdom
  4. Omvårdnad vid Huntingtons sjukdom – (Kunskapsbank)

De är finansierade av Arvsfonden och framtagna i nära samarbete med profession i Sverige som har lång erfarenhet och mycket gedigen kunskap kring just Huntingtons sjukdom. RHS är väldigt tacksamma för det stora engagemang och den otroligt värdefulla hjälp vi fått av er alla.

Vänligen,
Riksförbundet Huntingtons sjukdom

Back To Top