skip to Main Content

Historik

Namnet Huntingtons sjukdom härrör från den amerikanske läkaren George Huntington, som beskrev sjukdomen och ärftligheten 1872. Redan på 1500-talet beskrevs Huntingtons sjukdom som danssjuka på grund av de snabba, okontrollerade rörelser den kunde medföra. Länge kallades Huntingtons sjukdom Chorea eller Chorea Huntington. Chorea kommer från grekiskans choreia som betyder dans. Sjukdomen kallas numera Huntingtons sjukdom därför att den inte enbart består av okontrollerade rörelser utan även förknippas med många andra symtom.

Woody Guthrie, född 14 juli 1912 i Oklahoma, var en amerikansk musiker, känd som förgrundsfigur inom den amerikanska folkmusiken. Guthrie spelade gitarr och munspel och levde ett i hög grad kringflackande liv. Han tog sig fram bland annat som fripassagerare på godståg och försörjde sig på olika ströjobb. En av hans mest kända sånger är ”This Land is Your Land”, som han skrev 1940. Exempel på andra musiker som tagit avgörande intryck av Woody Guthrie är Pete Seeger, Bob Dylan, Bruce Springsteen, Tom Russel, Johnny Cash, U2 och Mikael Wiehe.

Woody Guthrie avled 1967 i Huntingtons sjukdom.

Woody & Marjory Guthrie

Den första Patientföreningen

Back To Top