skip to Main Content

Vägledning av arbetsgrupp

Hur kan man få hjälp med vägledning?

 

Att vårda en person med Huntingtons sjukdom är svårt och utmanande, det kräver god kunskap om sjukdomen och de konsekvenser som sjukdomssymtomen ger.

Vi på Riksförbundet Huntingtons sjukdom (RHS) har många års erfarenhet av Huntingtons sjukdom och vilka konsekvenser den ger i vardagen för personen med sjukdom och deras anhöriga. Därför har vi har vi nu skapat kostnadsfria utbildningar som finns på vår hemsida.

Vi har även arbetat fram en modell för utbildning/vägledning av personal. I denna utbildning/vägledning fokuserar vi på den personen som ni vårdar för att på bästa sätt skapa en god vård till personen med sjukdom och anhöriga. Kunskap skapar trygghet hos personalen och ger verktyg till vilket förhållningssätt man skall ha.

Vi är mycket glada över att vi 2020 fått förtroendet att utbildat 10 arbetsgrupper inom boende och assistans från både inom kommun och privata anordnare ute i landet.

Detta ingår:

Vår koordinator i RHS kontakter er efter förfrågan på info@huntington.se

Hon kartlägger de svårigheter som ni har runt personen med sjukdom i nästa steg så lägger vi upp förslag till en utbildningsstruktur. Utbildaren från RHS kommer överens om tid och datum som kan passa gruppen, därefter bjuds alla in till ett zoommöte via en länk.

  • Första utbildningstillfället är ca 1,5–2 timmar, där får ni en utbildning om sjukdomen med inriktning på de specifika svårigheter som ni har i bemötandet av personen med Huntingtons sjukdom
  • Efter utbildningstillfället sker en återkoppling på mail där ni får länkar till var ni hittar mer information på vår hemsida.
  • Därefter utbildas utsedd /utsedda arbetsledare och enhetschef i vår digitala grundutbildning som är gratis och som är webbaserad. Därefter går assistenterna denna utbildning som tar ca 1–1,5 timmar.
  • Vid 2 tillfällen processar sedan arbetsledare/chef på APT möte frågor på utbildningen i grupp, därefter delas diplom ut som kan beställas hos info@huntington.se
  • Vi bokar sedan in ett uppföljningsmöte med gruppen efter ca 1–2 månader för att följa upp utbildningen och eventuella frågor som uppstått

 

För offert och kartläggning kontakta oss på info@huntington.se

Back To Top