skip to Main Content

Assistansbolag eller specialboende

Vill ni gå RHS kostnadsfria utbildningen som en hel arbetsgrupp inom boende eller assistans kan ni göra enligt nedan.

Titta gärna på filmen så förstår ni hur ett upplägg för implementering av utbildningen kan gå till.

 

Till utbildningsansvarig på assistansbolag eller vårdboende:

Att introducera en utbildning på arbetsplatsen är ofta en utmaning. Det krävs förberedelser och ett kontinuerligt arbete för att implementera de nya kunskaperna i vardagen.Men tänk på att själva utbildningen, som i det här fallet är en webb-utbildning, motsvarar endast 10% av insatsen. Mentorskap, och att lära av varandra, motsvarar 20%, och viktigast av allt att jobba praktiskt och använda sina nya kunskaper i vardagen, motsvarar 70% av inlärningen.

 

Som utbildningsansvarig får du av oss:

– Ett mail med länken till grundutbildningen som skickas ut till alla som skall gå kursen.

– Ett mail som innehåller material till gruppträffarna.

– Diplom till alla som genomgått kursen.

Här är 5 enkla tips på hur ni kan implementera  ”Grundutbildningen om Huntingtons sjukdom”

1. Som utbildningsansvarig bestämmer du när det passar bäst för utbildningsinsatsen, och vilka i personalen som skall gå kursen. 

Avsett en och en halv timma till var och en för att gå webbutbildningen på, dator, padda, eller i telefonen. Sätt ett sista datum för när man ska ha genomgått kursen.

2. Skicka sedan ett mail till var och en, med länken till webbutbildningen. Sedan är det bara att logga in med sin mailadress, sitt för- och efternamn.

3. Boka in ett uppföljningsmöte i grupp, kort efter att alla har genomgått kursen.

Vill du veta vem eller vilka som har avslutat kursen skicka ett mail till utbildning@huntington.se  så får du snabbt svar.

Använd dig av Power Point presentationen i gruppmötet, som efter varje avsnitt innehåller diskussionsfrågor.

Låt sedan gruppen jobba ett par veckor, och uppmuntra alla, att tillsammans försöka använda sina nya kunskaper i det dagliga arbetet.

4. Boka in ett andra möte med gruppen.

Fortsätt era diskussioner med hjälp av arbetsmaterialet. Finns det saker ni kan förändra eller förbättra på er arbetsplats kring omhändertagandet av personer med Huntingtons sjukdom?

5. Bjud in till fika och diplomutdelning.

RHS släpper efterhand fördjupningsutbildningar kring sjukdomen, som ni kommer att hitta här.

Hör av er till oss på info@huntington.se om ni har frågor.

Lycka till!

Vill du gå  till webbutbildningen om Huntingtons sjukdom här och nu!

Klicka på länken för att starta webbutbildningen. Kursens längd är ca 1,5 timma, inklusive alla de filmer som ingår i kursen.

Tips! När du har startat kursen kan du alltid lämna och återgå till där du slutade genom att välja ”börja där du slutade förra gången”.

Lycka till!

Back To Top