skip to Main Content

12 juni, Möte på Prestheia Omsorgssenter i Kristiansand, Norge

I Norge finns ett yrkesnätverk kring Huntingtons sjukdom. Det består av fem norska resurscentra med Helsedirektoratet som huvudman, dessa centra är statliga. Nätverket bjöd in den norska, den europeiska, den svenska och den danska Huntingtonföreningen samt Tangkaer ( ett danskt boende för personer med HS ). Vi startade med att besöka avdelningen för Huntingtons sjukdom på centrat där de beskrev sitt arbete. På mötet diskuterades samarbetet generellt och webb-utbildning och palliativomsorg speciellt.

Back To Top