skip to Main Content

Lokala stödgrupper

På ett antal orter i landet finns stödgrupper som vänder sig till Dig, som är anhörig/närstående till en person med Huntingtons sjukdom. Syftet med dessa är att alla ska få möjligheten att dela erfarenheter med varandra. Vid några tillfällen bjuder vi in en gäst/föreläsare, som talar om ett angeläget ämne.
Det ges möjlighet för deltagarna att komma med förslag på ämnen de tycker skall tas upp.

Kontakta en stödgrupp nära Dig i listan till vänster.

Vill du vara med och skapa en stödgrupp i din region är du välkommen att kontakta Susanne Zell info@huntington.se

Back To Top