skip to Main Content

4 september, Råd och Stödgruppsmöte i Skånegruppen

4 September
Råd och Stödgruppsmöte Lilla Garnisonsgatan 29 i Helsingborg kl 18.30 – 21.00 (Lystras lokal)
Var gärna med och ta del av mässan tidigare på dagen i Lund:
Riksförbundet ställer ut på minimässan om hjärnans sjukdomar  kl. 10.00 -14.00 i Lund, Stadshallen på Stortorget
Välkommen till en minimässa om hjärnans sjukdomar!
Brain Expo ’17 sätter fokus på de eldsjälar som dagligen engagerar sig i att informera om hjärnan och dess sjukdomar, nämligen intresseorganisationer och patientorganisationer. Utöver att de understödjer och inte sällan finansierar forskningen så är de väldigt viktiga aktörer som kunskapsspridare kring livet med sjukdomar kopplade till hjärnan.
Den fjärde september bjuder två hjärnforskningsnätverk vid Lunds universitet, BAGADILICO & MultiPark, in till en minimässa där representanter för ett tiotal intresseorganisationer informerar om sina expertisområden. Det handlar om allt ifrån stroke till alzheimers, till spelberoende och ångest. Ta del av aktiviteter, demonstrationer, diskussioner och informationsmaterial när vi slår upp dörrarna till Stadshallen på Stortorget.

På denna mässa kommer Prof.Åsa Petersén att föreläsa om Huntingtons sjukdom kl 16.00 – 17.00 

Då vi tror att många vill lyssna på Åsa Peterséns föreläsning så har vi senarelagt råd-och stödgruppsmötet i Helsingborg
till 18.30 – 21.00 så att alla som vill vara med hinner förflytta sig från Lund till Helsingborg.

För ytterligare info om mässan :
http://www.lu.se/event/brain-expo-17-minimassa-om-hjarnan

För ytterligare info om mötet och bekräftelse på att du kommer
svara Katarina Holmsten.

Back To Top