skip to Main Content

16 maj, Anhörigmöte på Sätra profilboende, Stockholm

Vi arrangerade en träff för berörda av Huntingtonssjukdom. Till mötet kom drygt 20 personer samt representanter dels från Grännässtrands vårdboende, Sätra profilboende men också från HS teamet i Stockholm. All profession var till stor hjälp i de grupper vi bildade under kvällen möte. Vi hoppas att alla som kom kände att de fick stöd och fin gemenskap.

Stort tack för denna gång.

Carina & Katarina

Back To Top