skip to Main Content

Goda nyheter! Nytt Arvsfondsprojekt beviljat för RHS 2019-2021

”Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom”

Vi som Riksförbund har i detta projekt en ambition att höja kunskaps nivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom med främsta fokus på assistans och boenden runt om i landet.

Vi vill också engagera och motivera dagligverksamhet och i viss mån rehab för personer med HS. För att nå målgruppen och säkerställa att materialet är väl anpassat har vi valt ett nära samarbete med ett antal aktörer inom assistans, boenden och dagligverksamhet samt profession i Huntington team.

Back To Top