skip to Main Content

21 november Stödgruppsmöte & 22 november 2019, Utbildningsdag om Huntingtons sjukdom i Sundsvall

Utbildningsdag, se nedan inbjudan stödgruppsmöte.

Vi vänder oss till Dig som är vårdpersonal och familjer berörda av Huntingtons sjukdom. I samarbete med Neuroteamet vid Sundsvalls sjukhus.

Inbjudan utbildning Sundsvall 22 novembe 20191015

Inbjudan till Stödgruppsmöte

Vi vänder oss till alla er berörda familjer med Huntingtons sjukdom, anhöriga, anlagsbärare och unga vuxna över 18 år. Syftet med mötet är att träffa andra personer i liknade situation och få den senaste uppdateringen om Riksförbundet och om Huntingtons sjukdom.

Välkommen på stödgruppsmöte i Sundsvall 21 november
Back To Top