skip to Main Content

23 november 2019, Stödgruppsmöte i Ludvika

Vi vänder oss till alla er berörda familjer med Huntingtons sjukdom, anhöriga, anlagsbärare och unga vuxna över 18 år. Syfet med

mötet är at träffa andra personer i liknade situation och få den senaste uppdateringen om Riksförbundet och om Huntingtons

sjukdom.

Välkommen på stödgruppsmöte i Dalarna 20191028
Back To Top