skip to Main Content

26 november 2019, Nordic Huntington´s Disease Research Meeting in Lund

RHS deltog i detta mötet där det hölls korta presentationer av unga forskare som beskrev sina forskningsprojekt på Huntingtons sjukdom. Vi fick också en uppdatering av de olika aktiviteter som det Europeiska nätverket EHDN arbetar med och även uppdatering av pågående kliniska forskningsprojekt. Denna information hölls av Parick Weydt, Bonn, Tyskland som sitter med som co-share i steering commité för EHDN. Den Europeiska patientföreningen EHA representerades av president Astri Arnesen som beskrev föreningens idoga samarbete med forskningen för att säkerställa så att patienternas rättigheter tas till vara. Astri uttryckte att det är en positiv samverkan men att forskningens representanter anpassar sitt språk så att man lättare förstår forskningens syfte.

Initiativtagare var Lund Universitet och Region Skånes Universitetssjukhus i Lund. Organiserat av: Maria Björkqvist, Jenny Månsson och Åsa Petersén.

Back To Top