skip to Main Content

27 augusti, RHS och Huntington teamet från Karolinska besökte Stora Sköndal, Stockholm

Vi fick information om verksamheten på Stora Sköndal i syfte att lära oss mer om hur de jobbar. Stora Sköndal är en neurologisk rehabiliteringsklinik som har mer än 40 års erfarenhet av specialiserad neurologisk rehabilitering. De har sedan 2013 Dagrehabiliteringsprogram för personer med Huntingtons sjukdom. De har avtal med Stockholms läns landsting och samarbetar med Karolinska institutet och de Neuroteam som finns i olika stadsdelarna i Stockholm.

RHS informerade om pågående Arvsfondsprojektet och Huntington teamet berättade om sin verksamhet. Vi hade därefter tid tillsammans för diskussion kring hur man tar hand om en person med Huntingtons sjukdom och dess familj på bästa sätt.

Ett mycket givande erfarenhetsutbyte och besök dom avslutades med en rundvandring på kliniken.

Stort tack till Stora Sköndal.

 

Back To Top