skip to Main Content

27 mars, Möte med referensgruppen i Göteborg

Uppstartsmöte på Dockyard konferens med hela referensgruppen dagen innan Nationella mötet.

Här kommer vi att gå igenom innebörden av projektet och möjligheten till delaktighet för alla i referensgruppen.

Hjärtligt välkomna!

Inbjudan till mötet för alla i referensgruppen

 

Back To Top