skip to Main Content

27 mars, Referensgruppsmöte på Dockyard hotels i Göteborg

Dagen innan Nationella mötet höll vi ett referensgruppsmöte i vårt Arvsfondsprojekt. En hel gäng entusiastiska och engagerade personer anlände för att ägna dagen åt projektet. Vi jobbade oss igenom de frågeställningar som vi utarbetat och alla fick komma med sina åsikter och kunskaper. Vi har utifrån denna dagen startat upp arbetet med att utforma en 1:a version av en modul till webbutbildningen som skall rikta sig till boenden och assistansbolag med anställda som jobbar med Huntingtons sjukdom.

Vi i projektet är väldigt glada för det stora intresset att vara med i referensgruppen och för alla er värdefulla kunskaper som ni så öppet delade med er.

Vi kommer att åka ut till två boenden till och efter det kommer vi att skicka ut en första test modul och struktur för hur en weebutbildning skulle kunna vara utformad. Då hoppas vi att ni kan vara behjälpliga igen med era erfarenheter så vi kan utforma en för alla användbar utbildning.

Tack än en gång!

Back To Top