skip to Main Content

3 maj, Besök på boende, Grännäs Strand i Valdemarsvik

Som ett led i vår kartläggning av boenden för personer med Huntingtons sjukdom besökte vi nu Grännäs Strand. Där tar man emot personer med demensdiagnoser och man har en specifik kunskap kring Huntingtons sjukdom då man arbetat med målgruppen i mer än 25 år. Vi fick ett trevligt mottagande och hade möjlighet till rundvandring och fick också se personer med sjukdomen i deras dagliga gympapass.

Vi besökte en av de boendes lägenhet och så var vi med och fikade och sjöng tillsammans med de boende.

Vi fick även möjligheten att förevisa ett första utkast till webbutbildning, för några personer ur personalen samt gruppchef och föreståndare, från avsnittet “Kring måltiden”. Vi kommer att fortsätta att samarbeta med samtliga boenden för att hitta en anpassad utbildning.

Utdrag ur utbildningen:

Carina & Katarina

Back To Top