skip to Main Content

Angående Corona-virus epidemin och Huntingtons sjukdom

Angående Corona-virus epidemin

Hur ska en person med Huntingtons sjukdom, anhöriga och vårdpersonal förhålla sig till riskerna med Corona-epidemin, covid-19?

Det finns inga publicerade studier om riskerna med covid-19 för personer som lider av Huntingtons sjukdom, men det måste förutsättas att de tillhör riskgrupperna som riskerar att drabbas hårdare av infektionen. Detta gäller särskilt de som haft Huntingtons sjukdom i ett antal år, och som befinner sig i ett relativt avancerat eller mycket avancerat stadium av sjukdom.

Bland de faktorer som medför ökad risk kan nämnas att en person med Huntingtons sjukdom tidigt får en sämre hoststöt och därför försvarar sina luftvägar sämre, andningen försämras och risken för lunginflammation ökar, samt att personer med Huntingtons sjukdom ofta har ett försämrat näringsläge vilket minskar motståndskraften mot infektioner.

RHS vill i detta dokument komma med synpunkter om hur vi förhoppningsvis kan minska risken för dem som drabbats av Huntingtons sjukdom. Uttömmande information om sjukdomen covid-19 finns på Folkhälsomyndighetens hemsida (www.folkhalsomyndigheten.se).

Medicinsk bakgrund:

En epidemi av en ny virussjukdom har drabbat världen, inklusive Sverige. I folkmun kallas sjukdomsutbrottet corona-virus epidemin. Bakgrunden är att det rör sig om ett nytt virus som hör till gruppen corona-virus, men den vetenskapliga och medicinska beteckningen på viruset är sars-cov-2, vilket står för ”severe acute respiratory syndrome coronavirus-2”. Sjukdomen kallas covid-19.

Vanliga symptom vid covid-19 är hosta, snuva, feber, muskelsmärta och andningssvårigheter. Symtombilden liknar vanlig influensa.

Smittspridning:

Sjukdomen smittar framförallt via dropp- och aerosol-spridning, det vill säga genom de små droppar som sprids i luften när vi nyser eller hostar. Överföringen av smittan sker vanligen genom att en frisk person får sådana droppar på handen, och sedan rör sitt ansikte. Särskilt om personen gnider ögonen med fingrarna är risken stor, men smitta kan också överföras genom munnen och näsan.

Om man nyser eller hostar skall man göra det i armvecket.

Det är oklart om viruspartiklar som fastnat på ytor, dörrhantag, bord, ledstänger och liknande kan leda till smitta och insjuknande, men det kan sannolikt ske. Viruspartiklarna förlorar troligen sin förmåga att infektera ganska snart om de fastnat på sådana ytor.

Hygien:

Det viktigaste för att förhindra smitta är handhygien. Sars-cov-2 viruset har en kapsel som är känslig för tvål och vatten. Tvätta därför händerna i varmt vatten med tvål under minst 30 sekunder! Alternativt kan man använda handsprit (minst 60% alkohol).

Undvik att föra handen till ansiktet!

Håll ett avstånd på cirka 2 meter i allmänna sammanhang.

Undvik icke nödvändiga sociala kontakter och kommunicera via telefonsamtal i stället, om det är möjligt.

De som drabbas av symptom, som kan tyda på covid-19, skall sjukskriva sig och stanna hemma, det vill säga sätta sig själv i karantän under 14 dagar eller tills man tillfrisknat.

Allmänna råd i vården av Huntington-patienter:

Många personer med Huntingtons sjukdom är beroende av daglig hjälp från anhöriga, personliga assistenter, hemsjukvård, hemtjänst och personal på boenden. Även under covid-19 epidemin kommer de att behöva denna vård. Önskvärt är att i möjligaste mån minska risken att personer med Huntingtons sjukdom smittas av sars-covid-2 viruset.

RHS föreslår att:

Det är viktigt att undvika omsättning av personal. Våra sjuka klagar ofta på att ”det är olika hemtjänstpersonal varje dag”, och det bör givetvis undvikas. Att undvika byte av personal kommer att vara en utmaning för kommunerna och ledning inom hemtjänst, boende och assistans.

Personalen bör noggrant följa de hygienråd som utfärdats (se ovan). Detta gäller både personalens egen hygien och personen med sjukdoms handhygien.

Det kommer att vara omöjligt att hålla 2 meters avstånd till varandra. Vid osäkerhet kan personalen eventuellt använda munskydd, exempelvis vid matning av personen med sjukdom.

Förklara för varför ni ändrar på rutinerna och andra förändringar i vårdsituationen. Person med Huntingtons sjukdom har vanligtvis god förmåga att förstå sådan information, även om de kommer att upprepa frågor och ibland visar oförmåga till insikt. Informera konsekvent och vänligt.

De personer som vårdas på boenden av olika typer kommer att drabbas av det införda besöksförbudet. Försök ordna så att personerna med sjukdom kan tala med anhöriga och vänner via telefon, Skype, eller liknande.

Om en person med Huntingtons sjukdom visar tecken på misstänkt covid-19, så kontakta Sjukvården, 112 eller 1177, Vårdcentralen eller det lokala sjukhuset per telefon och diskutera vad som bör göras.

Leif Wiklund, överläkare

Styrelsen RHS

Back To Top