skip to Main Content

4 april, Projektledarmöte i Arvsfondens regi i Stockholm

Vi som projektledare för Arvsfondsprojekt var inbjudna till en introduktionsdag i Stockholm. Vi fick information om hur vi skall dokumentera våra erfarenheter i vårt projekt mm. Vi fick träffa andra projektledare och höra om andra projekt vilket var väldigt inspirerande. Hoppas vi kan hitta samarbete under projekttiden. Jag fick även träffa vår handläggare Liselotte Norén tillsammans.

Varje år dör 600 människor utan att efterlämna ett testamente eller släktingar som kan ärva dom. Arvsfondens uppdrag är sedan att se till att utveckla samhället med hjälp av dessa pengar. Det investeras i det engagemang som finns hos föreningar och organisationer så att bra idéer kan förvandlas till en bättre verklighet till barn, ungdomar och personer med funktionsnedsättning. På så sätt hjälps alla vi som ingår i nätverket åt att tillsammans för arvet vidare.

Det har Arvsfonden snart gjort i 90 år under den tiden har tusentals projekt genomförts en del har förblivit lokala andra har växt sig stora och förändrat Sverige i grunden. Tex började färdtjänst och personlig assistans en gång i tiden som Arvsfondsprojekt och även BRIS och Lugna Gatan.

Mvh

Carina för projektet

Back To Top