skip to Main Content

4 mars, Möte med arbetsgrupp kring omvårdnadsvägledning vid kognitiva nedsättningar.

Idag har vi träffats för att gå igenom det utbildningsmaterial vi håller på att ta fram för boenden, assistansbolag eller annan vårdgivare. Vi har tittat på filmer och sammanställt ett utkast till manual för utbildningens deltagare.

Back To Top