skip to Main Content

RHS uppmärksammar ”Awarness month” Vi riktar oss till: Till beslutsfattare – Till Dig som behöver förstå

Genom kunskap kring sjukdomen kan vi hjälpa drabbade familjer på bästa sätt. Som hjälp till drabbade familjer har vi tagit fram en film som beslutsfattare och andra berörda kan ta del av för att förstå bättre.

Använd gärna filmen och den text som vi skrivit för att ge en bättre förståelse för sjukdomen.

Skriv ut pdf och filmlänk

Gå våra webbutbildningar och sprid informationen om att de finns.

GÅ VÅRA WEBBUTBILDNINGAR

Back To Top