skip to Main Content

6/12, Workshop kring testprocessen och samtalsstöd

RHS välkomnar personer som arbetar kring testprocessen och samtalsstöd. I vårt arbete med att ta fram en E-leraning kring omvårdnad bjuder vi in till ett antal workshops under hösten och även våren 2017. Resultatet av dessa workshops skall finnas med som delar i den e-learning som skall bli klar under våren 2017. Denna gången träffas vi på Dalhermers hus.

Back To Top