skip to Main Content

7 oktober, Projektgruppsmöte III

Nu var det dags för vårt tredje möte med projektgruppen. Alla har arbetat på bra sedan förra mötet och vi kunde bocka av en lång rad saker som vi är igång med. Sedan är det mycket jobb med manuset för “Grundutbildningen kring Huntingtons sjukdom” vi har nött och blött och skickat ut manuset i två omgångar dels till referensgruppen men också till olika professioner som jobbar med sjukdomen. Vi har fått in värdefulla synpunkter som hjälpt oss vidare i vårt arbete.

Vi inväntar nu de sista svaren på vår senaste version av manuset. Där vi gjort utskick särskilt till assistansbolag. Målet är att starta produktionen av webbutbildningen i det rätta verktyget inom kort. Färdig webbutbildning väntas släppas i början av februari.

Back To Top