skip to Main Content

E-learning “En Grundutbildning om Huntingtons sjukdom”

Detta är en utbildning som vänder sig till er som vill skaffa er en grundläggande kunskap kring sjukdomen. Gå in under E-learning i huvudmenyn och lär dig mer om sjukdomen.

E-learningen har tagits fram i det Arvsfondsprojekt som RHS blev beviljat och som startade 1 september 2015. Projektet löper vidare och kommer under våren 2017 med ytterligare en E-learning  “Omvårdnad vid Huntingtons sjukdom”.

Fram tills dagens datum har vi haft dryga 2000 personer som tittat på utbildningen på hemsidan.

 

Back To Top