skip to Main Content

Arvsfondsprojektet

Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom

Vi som Riksförbund har i detta projekt en ambition att höja kunskaps nivån avseende omvårdnad vid Huntingtons sjukdom med främsta fokus på assistans och boenden runt om i landet. Vi vill också engagera och motivera dagligverksamhet och i viss mån rehab för personer med HS. För att nå målgruppen och säkerställa att materialet är väl anpassat har vi valt ett nära samarbete med ett antal aktörer inom assistans, boenden och dagligverksamhet samt profession i Huntington team.

Följ vårt projekt på denna sidan

25 nya diplomerade i “Grundutbildning vid Huntingtons sjukdom” på Attendo Flygarhöjden i Skarpnäck

Attendo Flygarhöjden skriver om hur de har genomfört utbildning, diskussionsträffar och att 25 medarbetare har fått diplom ( alla som arbetar på avdelning för personer…

Läs mer

50 personer har gått Webbutbildningen!! Diplomutdelning med tårta på Grännäs Strands Vårdboende

Grännäs Strands Vårdboende i Valdemarsvik har genomfört en omfattande utbildningsinsats av personalen i Huntingtons sjukdom. Riksförbundet Huntingtons sjukdom har med hjälp av Arvsfonden tagit fram…

Läs mer

Maria och Marita har gjort examensarbete om “Palliativ omvårdnad vid Huntingtons sjukdom”

Maria Björkqvist och Marita Norberg går sjuksköterskeprogrammet på Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa i Göteborg och har gjort ett examensarbete om "Palliativ omvårdnad vid Huntingtons…

Läs mer

Arvsfondsprojektets planeringsmöte i Båstad inför sommaren och hösten 2020

Våren har ju varit lite annorlunda och även i vårt projekt har det betytt lite förändringar. Nu träffades en lite kärntrupp för att planera inför…

Läs mer

20/4, Möte med arbetsgruppen i projektet

Vi hade planeringsmöte för allt som skall hinna produceras innan sommaren. Nu kan vi passa på att vara riktigt produktiva då vi inte har möjlighet…

Läs mer

Vad händer i Arvsfondsprojektet

I dessa tider är vi glad för att vårt projekt är webbaserat vilket innebär att vi kan utbilda utan att träffas fysiskt. Vi har startat…

Läs mer

Förbereder inför filmning på måndag “Film om HLR och Heimlichmanöver”

I dessa tider är det svårt att upprätthålla alla utbildningar. RHS har nu tagit beslut om att producera en film om HLR och Heimlichmanöver som…

Läs mer

NY Webbutbildning om Huntingtons sjukdom

Under en workshop för specialboenden i Sverige lanserades den nya webbutbildningen. RHS har i sitt pågående arvsfondsprojekt "Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom" nu tagit fram…

Läs mer

Besök på Palliativt centrum, Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Göteborg

Palliativt centrum arbetar för utveckling, utbildning, forskning och rådgivning inom palliativ vård och är en del av den Palliativa sektionen vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Projektet hade…

Läs mer

26 november 2019, Nordic Huntington´s Disease Research Meeting in Lund

RHS deltog i detta mötet där det hölls korta presentationer av unga forskare som beskrev sina forskningsprojekt på Huntingtons sjukdom. Vi fick också en uppdatering…

Läs mer

Information från Forskningens dag 2019 – Möt Birgitta och Mathias

När en gen orsakar psykisk ohälsa vid hjärnsjukdomen Huntingtons sjukdom. Möt Birgitta och Mathias som berättar om sina erfarenheter. Forskningens dag gick av stapeln i…

Läs mer

Rapport från: Ungdomskonferens i Göteborg, 10-11 november 2019

Vi samlade att gäng ungdomar/unga vuxna för en workshop kring RHS ungdomsverksamhet. Vi arbetade med hemsidan och en Facebookgrupp för unga. Strukturarbetet tog fart och…

Läs mer

7 oktober, Projektgruppsmöte III

Nu var det dags för vårt tredje möte med projektgruppen. Alla har arbetat på bra sedan förra mötet och vi kunde bocka av en lång…

Läs mer

6 september & 18 oktober 2019, Planering av Anhörigdag på Dahlheimers hus 3 mars 2020

Mötet 18 oktober Nu börjar programmet och inbjudan ta form. Vi har haft intressanta diskussioner under planeringens gång. Vi har lagt ner mycket tid i…

Läs mer

30 augusti 2019, RHS besökte Palliativt centrum på Högsbo Sjukhus, Göteborg

Vi fick möjligheten att komma till Palliativt centrum på Högsbo Sjukhus och träffa Linné Carling (Sjuksköterska) , Inger Benkel (Kurator) och Joakim Öhlén (Omvårdnads professor).…

Läs mer

28 augusti 2019, RHS besökte Attendo Flygarhöjden i Skarpnäck

Flygarhöjden är ett boende i centrala Skarpnäck som har 9 platser för personer med Huntington sjukdom. För tillfället bor där 7 personer med sjukdomen så…

Läs mer

27 augusti, RHS och Huntington teamet från Karolinska besökte Stora Sköndal, Stockholm

Vi fick information om verksamheten på Stora Sköndal i syfte att lära oss mer om hur de jobbar. Stora Sköndal är en neurologisk rehabiliteringsklinik som…

Läs mer

28 maj, Huntingtonteamet i Lund bjöd in till informationskväll

Huntingtonteamet i Lund hade en informationskväll där RHS var inbjudna för att informera om sin verksamhet och även i pausen ha vår monter på plats…

Läs mer

10 juni, RHS besökte Sätra profilboende på Skärholmen, Stockholm

Carina och Katarina var på studiebesök på Sätra profilboende. Boendet har 19 platser på två avdelningar för personer med Huntingtons sjukdom. Vi hade möjlighet att…

Läs mer

12 juni, Möte på Prestheia Omsorgssenter i Kristiansand, Norge

I Norge finns ett yrkesnätverk kring Huntingtons sjukdom. Det består av fem norska resurscentra med Helsedirektoratet som huvudman, dessa centra är statliga. Nätverket bjöd in…

Läs mer

16 maj, Möte med HS teamet i Stockholm

I syfte att samverka och presentera Arvsfondsprojektet träffade vi delar av Stockholms Huntington team på Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge. RHS hade en kortare presentation av projektet…

Läs mer

3 maj, Besök på boende, Grännäs Strand i Valdemarsvik

Som ett led i vår kartläggning av boenden för personer med Huntingtons sjukdom besökte vi nu Grännäs Strand. Där tar man emot personer med demensdiagnoser…

Läs mer

4 april, Projektledarmöte i Arvsfondens regi i Stockholm

Vi som projektledare för Arvsfondsprojekt var inbjudna till en introduktionsdag i Stockholm. Vi fick information om hur vi skall dokumentera våra erfarenheter i vårt projekt…

Läs mer

27 mars, Referensgruppsmöte på Dockyard hotels i Göteborg

Dagen innan Nationella mötet höll vi ett referensgruppsmöte i vårt Arvsfondsprojekt. En hel gäng entusiastiska och engagerade personer anlände för att ägna dagen åt projektet.…

Läs mer

15 mars, Filminspelning i studio

RHS har filminspelning med Complete Media och Anne, Lotta, Gunnel och Carina. En film skall produceras kring att växa upp med en pappa som har…

Läs mer

14 mars, Besök på Nattsländan, Nytida i Bunkeflostand

Vi var och besökte ett särskilt boende för Huntingtons sjukdom, Nattsländan/Vardaga i Bunkeflostrand. Där fick vi information av verksamhetschef Emica Silow. Vi blev visade runt…

Läs mer

7 mars, Projektgruppsmöte II

Nu var det dags för vårt andra möte med projektgruppen. Alla har arbetat på bra sedan förra mötet och vi kunde bocka av en lång…

Läs mer

4 mars, Möte med arbetsgrupp kring omvårdnadsvägledning vid kognitiva nedsättningar.

Idag har vi träffats för att gå igenom det utbildningsmaterial vi håller på att ta fram för boenden, assistansbolag eller annan vårdgivare. Vi har tittat…

Läs mer

27 februari, Besök på Huntington boendet Furuviken i Markaryd

Igår var Katarina och Carina från projektgruppen på besök på Furuviken i Markaryd, de blev väl omhändertagna av Anneli, Malin och Beata. De delade ut…

Läs mer

27 mars, Möte med referensgruppen i Göteborg

Uppstartsmöte på Dockyard konferens med hela referensgruppen dagen innan Nationella mötet. Här kommer vi att gå igenom innebörden av projektet och möjligheten till delaktighet för…

Läs mer

22 januari, Uppstartsmöte med projektgruppen i det nya Arvsfondsprojektet.

Deltagare: Carina Hvalstedt, Katarina Holmstedt, Camilla Tholén,  Annette Carlsson Susanne Zell via telefon, Per Malmborg via telefon Vi har haft vårt första möte i projektgruppen. Vid detta möte…

Läs mer

November 2018, Goda nyheter! Nytt Arvsfondsprojekt beviljat för RHS 2019-2021

”Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom” Vi som Riksförbund har i ännu en gång lyckats få ett viktigt projekt finansierat av Arvsfonden. Projektet startar i januari…

Läs mer
Back To Top