skip to Main Content

RHS uppmärksammar ”Awarness month” Ett tillfälle att lära sig om sjukdomen, visa stöd för de drabbade familjerna.

 

Att leva med Huntingtons sjukdom kan vara extremt svårt, både fysiskt och känslomässigt. Det är viktigt att inse vikten av att behandla de som lever med sjukdomen med värdighet, respekt och förståelse. Familjemedlemmar som ger vård och stöd till sina nära och kära med sjukdomen kan också möta stora utmaningar, känslomässig nöd och ekonomisk påfrestning.

Det är viktigt att öka medvetenheten om Huntingtons sjukdom och dess inverkan på individer och familjer. Detta kan bidra till att minska stigmatisering och främja förståelse och empati för dem som lever med sjukdomen. Genom att tillhandahålla stöd och utbildning kan vi hjälpa de familjer som drabbats av Huntingtons sjukdom att behålla sin livskvalitet och leva med värdighet.

Lär er gärna mer om anhörigas situation genom att gå vår webbutbildning.

Starta utbildningen här: ( 40 min lång ). Man kan börja gå och sedan komma tillbaka.

STARTA WEBBUTBILDNINGEN – Anhöriga vid Huntingtons sjukdom

 

Back To Top