skip to Main Content

Huntingtons sjukdom – kliniska prövningar inger nu optimism

Vanligaste formen av ärftlig neurodegenerativ sjukdom i västvärlden ger svåra symtom och förtidig död.

Läs artikel i Läkartidningen.

Lökartidningen artikel 20201016
Back To Top