skip to Main Content

Kort sammanfattning av anhörigmötet 7 februari på Sätra profilboende

Till mötet kom 25 personer berörda av Huntingtons sjukdom på olika vis.

Vi startade med att informera gruppen om vårt Nya Arvsfondsprojekt “Praktisk omvårdnadsvägledning vid Huntingtons sjukdom”.  En viktig del av projektet är en kartläggning av utbildningsbehovet och målgruppen. RHS har därför tagit fram ett antal enkäter som nu delas ut till alla berörda av sjukdomen. Detta kommer att fortgå under en period och sedan sammanställas till ett värdefullt material till hjälp för det fortsatta arbetet.

Därefter fikade vi och delade upp oss i mindre grupper. Där fortsatte mer specifika samtal utifrån gruppen behov.

Vi avslutade mötet med att alla fick fylla i en enkät och därmed vara en del av kartläggningen av utbildningsbehovet.

Mvh

RHS

Nästa möte beslutades ske i maj. Datum meddelas här senare.

Back To Top