skip to Main Content

Läs artiklarna om informationssatsningen Sällsynta diagnoser som publiceras idag i Svenska Dagbladet

Förbundet som sprider kunskap och gör skillnad  –Riksförbundet Huntingtons sjukdom arbetar för att ge stöd åt individer och familjer som är drabbade av Huntingtons sjukdom. Man vill också nå ut till yrkesverksamma för att öka kunskapen om den komplexa sjukdomen och den omvårdnad och det anhörigstöd som de berörda behöver. 

Läs artikeln

Digitala stödinsatser för unga anhöriga – Ungdomar och unga vuxna med en förälder med neurodegenerativ sjukdom kan snart få tillgång till viktiga verktyg för att må bra och orka i vardagen. Vi träffar Jozefine Härsjö som är engagerad i utvecklandet av den plattform som samlar digitala stödverktyg för unga.   

Läs artikeln

Specialvårdboendet med stort hjärta – I ett naturskönt villaområde i västsvenska Skene finns Sorbus vårdboende för personer med Huntingtons sjukdom och tidig demens. Här blir de boende bemötta med stor förståelse och kunskap om deras individuella behov. 

Läs artikeln

Lotta Schelin: Huntingtons sjukdom & livet som anhörig Att ha en nära anhörig med en ovanlig och ärftlig neurologisk sjukdom är många gånger tufft. För fotbollsspelaren Lotta Schelin blev det en högst personlig och reell erfarenhet när hennes mamma år 1999 fick veta att hon bar på genen för Huntingtons sjukdom och flera år senare diagnosticerades med sjukdomen. Hon väljer att dela med sig av sin historia för att öka kunskapen om Huntingtons och få fler forskare att vilja vara med och lösa sjukdomens gåta. 

Läs artikeln

 

Back To Top