skip to Main Content

Maria och Marita har gjort examensarbete om “Palliativ omvårdnad vid Huntingtons sjukdom”

Maria Björkqvist och Marita Norberg går sjuksköterskeprogrammet på Institutionen för Vårdvetenskap och hälsa i Göteborg och har gjort ett examensarbete om “Palliativ omvårdnad vid Huntingtons sjukdom”.

Lyssna på intervju med Maria och Marita

 

Vi tackar Maria och Marita för ett mycket bra arbete och önskar er lycka till!

/RHS

Examensarbetes syfte:  Att undersöka palliativ omvårdnad i de senare faserna vid Huntingtons sjukdom samt att ge förslag på innehåll till en utbildningsinsats för omvårdnadspersonal om palliativ omvårdnad i livets slutskede.

Metod: Studien är en litteraturöversikt av 13 vetenskapliga artiklar varav tio med kvalitativ metod, två kvantitativ metod och en med mixad metod.

Resultat: Fyra teman som berör palliativ omvårdnad togs fram; Omvårdnad vid sjukdomens symtom och konsekvenser, Livskvalitet, Anhörig- och vårdarperspektiv samt Professionella vårdare och deras behov.

Slutsatser: Det finns enighet om att diagnosen bör omfattas av palliativ omvårdnad med det multidisciplinära team och helhetssyn om människan som detta innebär. För att kunna ge en god omvårdnad krävs kunskap om sjukdomens förlopp och konsekvenser samt kompetens att bemästra dem. Det krävs också kunskap om hur anhöriga och närstående påverkas och på vilket sätt dessa kan stöttas. En utbildningsinsats för omvårdnadspersonal bör innehålla följande moment: Palliativomvårdnad, Symtom och symtomlindring, Kommunikation och bemötande, Anhöriga/närståendes situation och stöd till dessa, Omvårdnadspersonalens förutsättningar. Huntingtons sjukdom, Palliativt förhållningssätt, Omvårdnad,Neurodegenerativa sjukdomar.

KLICKA HÄR FÖR ATT LADDA NER EXAMENSARBETET

LÄS EXAMNESARBETET:Palliativ vård vid Huntingtons sjukdom VT20 Björkqvist och Norberg

Back To Top