skip to Main Content

Inbjudan till Nationella mötet 2018

Det nationella mötet riktar sig till alla er som i er profession möter personer med Huntingtons sjukdom Ni som själva är bärare av anlaget eller har sjukdomen och alla anhöriga. Detta är ett tillfälle att möta andra som är i en liknande situation och få en uppdatering om forskning mm.

ProgramNationelltmote 20180201
Back To Top