skip to Main Content

Nu lanserar vi YTAN- Digitalt stöd för unga anhöriga

Nu kan vi äntligen berätta att vi lanserat ytanforunga.se ett nytt digitalt stöd för unga anhöriga där någon i familjen har Alzheimers, Huntingtons sjukdom eller liknande diagnoser som påverkar hjärnan.

Arvsfondsprojektet ”Det handlar om att orka på obestämd tid – digitala stödinsatser för unga” är ett initiativ från oss på Riksförbundet Huntingtons sjukdom (RHS) i samarbete med Alzheimerfonden, Nationellt kompetenscentrum anhöriga (Nka) och Spinocerebellära ataxier (SCA). Projektet startade i maj 2023 och löper till april 2026.

Målgruppen är ungdomar och unga vuxna i ålder 13–30 år. Hemsidan ytanforunga.se är navet i det stöd som erbjuds och har utarbetats tillsammans med ungdomar och unga vuxna efter deras egna önskemål. På hemsidan kan man få kunskap om sjukdomarna, information om samhällsstöd men också ta del av olika berättelser från ungdomar och unga vuxna genom filmer, skrivna berättelser och poddinspelningar.

Projektet har även tagit fram ett samtalsmaterial som ska användas i digitala nationella stödgrupper. Här kan deltagarna utbyta erfarenheter, tankar och känslor tillsammans med personer som befinner sig i liknande situationer. Stödgrupperna leds av vuxna samtalsledare med kunskap och erfarenhet av att möta unga anhöriga. Förutom hemsidan så finns även ytanforunga på sociala medier.

Sprid gärna www.ytanforunga.se vidare i ert nätverk!

Följ oss gärna i sociala medier på facebook, instagram och tiktok

Kontaktinformation:
Maria Linné projektledare
tfn: 070-5165205
info@ytanforunga.se
Webbplats: www.ytanforunga.se

Back To Top