skip to Main Content

NYHETER från EHA – Hur många personer har Huntingtons sjukdom?

Egentligen kan ingen ge ett väldokumenterat svar på denna fråga. Uppskattningar om hur många personer det finns med Huntingtons sjukdom varierar mycket och vi har faktiskt ingen exakt kartläggning av hur många det finns. Men spelar det någon roll?

Skrivet av Astri Arnesen

NYHETER från EHA
Back To Top