skip to Main Content

Nytt Centrum för Huntingtons sjukdom i Göteborg

Syftet med centrumet är ett förbättrat omhändertagande för patientgruppen och att fungera som kunskapsspridare för andra vårdgivare.

– Det är en komplex sjukdom med väldigt många olika symptom, säger överläkare Radu Constantinescy och beskriver de olika symptom som sjukdomen ger.

Titta på länken till P4 Göteborgs intervju vid invigningen 19/2.

Centrum för Huntingtons sjukdom invigt på Sahlgrenska

Back To Top