skip to Main Content

P4 Jämtland – Intervju av HS teamet i Östersund

I Jämtland är det många som drabbas av den allvarliga Huntingtons sjukdom eller danssjukan som den kallades förr. Nu har det skett ett genombrott i behandlingen. En medicin som provats i en brittisk studie som gjorts på 46 personer som lever med den dödliga sjukdomen har visat sig reducera sjukdomen.

I Bergs kommun och vissa delar av östra Jämtland är det vanligare än i övriga Sverige att utveckla Huntingtons sjukdom. Därför pågår det även här forskning om Huntingtons.

På Östersunds sjukhus finns ett specialistteam som ger stöd till drabbade och anhöriga. De sprider också information till primärvården och kommunerna om sjukdomen.

                                                                                                                                                                                                       

Intervjun av teamet om Huntingtons (10 min)             

Malin Jonsson, patientföreningen. Leif Wiklund och Jane Garlin är med i specialistteamet kring Huntingtons sjukdom vid Östersunds sjukhus.

Back To Top